Close

Monthly Archives januari 2009

Va i hela… Rosa toapapper? Nu har man då sett allt. Vet ni vad det värsta är? Papperet är parfymerat! Världshistoriens onödigaste uppfinning är härmed korad